Hjernekemi

Metoden går ud på at lære dig at bruge din hjerne til at skabe nye belønninger i hjernen, som er stærkere end de belønninger, som dine nuværende vaner giver dig. derved gøres det lettere at fastholde nye gode vaner.

Basale dele af din hjerne fungerer som for ca. 100.000 år siden.
To centrale områder er knyttet til belastning af kroppen og fødeindtag.
For ikke at kroppen skal blive nedslidt, ønsker hjernen, at du slapper mest muligt af – du er født doven. Samtidig vil kroppen gerne have tilført energi på den nemmeste måde – sød og fed mad føles derfor vidunderlig. Dette er ikke hensigtsmæssigt i et moderne samfund. På ”Hjernekemi” kurset lærer du bl.a., hvordan du kan imødegå disse genetisk bestemte præferencer.

Ubevidst fortæller din hjerne dig også, at det er godt at være slank, og dine øjne kan øjeblikkelig se, hvor slank en person er. Derimod kræver det indsigt at vide, hvad der er en sund krop. Først når du er blevet syg af en usund krop, kan du se det. På ”Motion” og ”Kost” kurserne lærer du, hvordan du opbygger en sund og slank krop. Samtidig måles centrale forhold om din krops sundhed.

På ”Hjernekemi” lærer du at vurdere, hvad en slank og sund krop er for dig. Du lærer at opbygge stærke følelser til dit idealbillede og sammenkoble det med belønninger i hjernen. På den måde vil du kunne fastholde de vaner, som skaber den profil, du helst vil være.

Dit udseende og din følelse af sundhed styrker din selvsikkerhed. Øget selvsikkerhed giver dig overskud til at kæmpe for dit eget idealbillede. En positiv spiral. Omvendt kan manglende selvsikkerhed føre til usund levevis, som medvirker til en endnu dårligere selvsikkerhed. L2S3 styrker din evne til at vende en negativ udvikling til en positiv udvikling.

Kombinationen af kurserne ”Motion”, ”Kost” og ”Hjernekemi” sætter dig i stand til at arbejde hen mod de mål, du sætter dig. Denne følelse af glæde og stolthed – ikke blot over den du er blevet, men også over den proces du gennemfører – skal gerne blive en del af dit liv. Det er de samme følelser, du skal lære at bruge, hvis der er andre forhold i dit liv, der skal ændres. På kurset ”Hjernekemi” lærer du teknikker til at styrke din evne til at gennemføre forandringer i dine vaner – og fastholde dem.

Det lyder måske simpelt, men det kræver en stor indsats fra din side. Ingen kan gennemføre så omfattende forandringer uden støtte fra andre. L2S3 teamet er der naturligvis for dig, men du har også brug for en ven/veninde til at støtte dig. Derfor beder vi dig tage din ægtefælle, samlever eller bedste kammerat/familiemedlem med på de to første sessioner af ”Hjernekemi”. Denne person deltager gratis.

Det er vigtigt at vedkommende deltager. Årsagen er, at det er vanskeligt at hjælpe dig, hvis man ikke forstår de bagved liggende idéer. Hvis den ven/veninde, som skal hjælpe dig, ikke har denne indsigt, vil han/hun i bedste mening bruge sin eksisterende viden. Den viden kan måske modarbejde dig og den proces, du er igang med. Det primære fokus for L2S3 kurset er at starte en positiv spiral for din udvikling. I den proces har du brug for mest mulig opbakning.

Scroll to Top